Inneklemte dager i 2022

Det blir bare to inneklemte hverdager i hele 2022, og begge havner i mai måned.

Mandag 16. mai

Den første inneklemte dagen i 2022 blir mandag 16. mai. Det gir mange en mulighet til å ta en ekstra lang langhelg med fire fridager på rad.

Karl Johan fylt opp av mennesker for 17. mai-feiring
16. mai blir inneklemt dag i 2022.

Fredag 27. mai

Torsdag 26. mai er Kristi Himmelfartsdag, og vi får en inneklemt dag fredag 27. mai.

Mulighet for to langhelger på to uker i mai 2022.
Hvordan få fri på inneklemte dager?

Det er mange muligheter til å ta fri på inneklemte dager, hvis du har en jobb som tillater dette. Du kan ta ut en feriedag, du kan avspasere hvis du har jobbet overtid, har du fleksitid kan du samle opp «plusstid» og bruke denne på de inneklemte dagene.

Å ta fri på inneklemte dager er ikke noen rettighet, og hvis det ikke står i arbeidsavtalen kan man ikke kreve å dele opp ferien i enkeltdager. Du kan lese mer om dette på Arbeidstilsynets sider om Arbeidsforhold og Ferie.

Inneklemte perioder

Fortvil ikke, det er flere muligheter til å utnytte hverdagene i 2022 for å få flest mulig sammenhengende fridager. I løpet av året kommer det perioder hvor flere hverdager ligger mellom helligdager / røde dager og helgedager. Altså ikke enkeltstående inneklemte dager, men likevel dager som kan være verdt å vurdere som feriedager. Les vår oversikt over alle fridagene i 2022:

Les også